Sanat Nedir Sanat tarihi nedir ? Heykel ne demektir ? Mimari ned

2016-02-11 02:10:00

Sanat Nedir  Sanat Nedir : Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.     Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkileme gücü"ne sahip oluşu daha belirleyicidir. Bu anlayışa en uygun tanımı yapan Thomas Munro'ya göre; "sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir." Sanat, güzel ile uğraşır. Güzel göreceli bir kavramdır. Kendi içinde tutarlı bir bütünlüğü taşıyan şey çirkin, acı verici, iğrendirici bile olsa estetik açıdan güzeldir.    Sanat, nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı açıklanır. Nesnel yaklaşımda sanat, toplumsal etkilerle, öznel yaklaşımda ise salt bir bireysellikle yaratılır.  Sanat tarihi nedir ?  Sanat tarihi , görüntü sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır . Sanatın tanımına dair fikirler tarih süresince devamlı olarak değişmesine rağmen , sanat tarihi , sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı , yaratıcılık yöntemiyle şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı hedef edinir .    Sanat tarihi araştırmalarının başlıca iki ilgi alanı vardır . Bunlardan birincisi şunları kapsar:  Belli bir sanat yapıtını kimin yaptığını bulmak ,  Bir sanat yapıtının sahiden , öteden beri yaptığına inanılan şarkıcı açısından yapılıp yapılmadığını belirleyerek özgünlüğünü saptamak ,  Sözkonusu yap... Devamı